Windows Server CAL 2016 Eng 1pk DSP 1Clt User CAL

  • Производител: MICROSOFT
  • Парт. номер: R18-05225
  • Предназначение: С ъ р в ъ р н и о п е р а ц и о н н и с и с т е м и
  • Тип на лиценза: OEM (И н с т а л а ц и о н е н д и с к и Л и ц е н з е н с т и к е р )
  • Други: 1 user CAL


Текущата оценка е 0,00. Общо гласове 0.
 
89,10 лв. (BGN)